Abordage's craftsmen. September 9th, 2010 007.jpg Abordage's craftsmen. September 9th, 2010 032ThumbnailsAbordage's craftsmen. September 9th, 2010 006